Кампания за популяризиране на горното поречие на р. Арда като устойчива дестинация за алтернативен туризъм

снимка: личен архив

В рамките на кампанията се провеждат регулярни събития с посещение на по-известните туристическите забележителности в региона – върховете Ардин и Ком, облагородената пещера Ухловица, обновената крепост Калето край с. Кошница, туристически атракции в района на Гарга дере и др.

Стремим се да подкрепяме местната общност като отсядаме в къщи за гости или семейни хотели и консумираме местни продукти.

Кампанията стартира в края на септември 2016 г. и не се ограничава със срок.

Партньор: посетителски информационен център – Смилян.